Dubai, UAE, SAE, Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty jsou jednou z nejpokrokovějších zemí Blízkého východu. Svět se zde rozvíjí rychlostí světla a vyspělé technologie se staly součástí života každého občana. Spojené arabské emiráty generují obrovské množství investorů, kteří jsou připraveni investovat do perspektivních oblastí činnosti. Není divu, že v roce 2022 se tato jurisdikce umístila na prvním místě žebříčku nejlepších zemí pro podnikatele a startupy. Představujeme důležitou věc k nastudování před tím, než se rozhodnete k investování v SAE-daň z příjmů právnických osob SAE.

Obsah

Na začátku prosince zveřejnilo ministerstvo financí SAE na svých oficiálních internetových stránkách zákon o dani z příjmu právnických osob, který se bude vztahovat na zdaňovací období po 1. červnu 2023. V našem článku se podíváme na to, jak může ovlivnit podnikání, zda se reforma dotkne obyvatel zón volného obchodu a jaké jsou ekonomické vyhlídky.
Nový zákon uznává za poplatníky daně z příjmů právnických osob místní společnosti, rezidenty zón volného obchodu (ZVO), zahraniční podniky se skutečným místem řízení a kontroly v SAE, stálé provozovny v zemi a nerezidenty (fyzické a právnické osoby), kteří mají příjmy ze zdrojů v SAE.

Vlajka SAE, Spojené arabské emiráty, Daň z příjmů právnických osob SAE, nová daň v SAE, investování v SAE

Kromě délky pobytu v zemi (183 dní během 12 měsíců) se od března 2023 bude při určování daňového rezidentství fyzických osob uplatňovat kritérium centra životních zájmů, které zohledňuje osobní a obchodní vazby v SAE. Fyzické osoby, které jsou rezidenty i nerezidenty, budou platit daň z příjmů právnických osob z místních i zahraničních zdrojů, pokud budou souviset s podnikáním v zemi. Základní sazba daně bude činit 9 % a existuje také minimum osvobozené od daně (přibližně 100 000 USD), 0 % pro zdanitelné příjmy nepřesahující 375 000 AED (přibližně 100 000 USD). V souladu s požadavky mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na zdanění mezinárodních skupin společností může být sazba daně pro arabské členské společnosti mezinárodních skupin společností s příjmy nad 750 milionů eur ročně vyšší než 9 %.
Zákon stanoví řadu dalších příjmů osvobozených od daně. Především se jedná o příjmy ve formě dividend. Za určitých podmínek jsou tyto příjmy od daně zcela osvobozeny:

 • dividendy přijaté od rezidentů
 • dividendy přijaté z účasti v zahraničních společnostech, pokud mají alespoň 5% podíl na základním kapitálu zahraniční společnosti a po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců. Tyto příjmy rovněž podléhají dani z příjmů právnických osob v zemi založení zahraniční společnosti v sazbě nejméně 9 % (podrobnější podmínky jsou stanoveny v článku 23 zákona).
 • příjmy z prodeje akcií/podílů ve společnostech nerezidentů za podmínek popsaných výše;
 • kurzové rozdíly a rezervy vytvořené v souvislosti s účastí v nerezidentské společnosti za výše popsaných podmínek.

Obecně platí, že příjmy daňových poplatníků mohou být sníženy o přiměřené výdaje. Pro uznání úrokových nákladů existuje řada omezení. Například existuje omezení odpočtu úroků v závislosti na výši EBITDA dlužníka. Zbývající část úroků přesahující limit lze převádět po dobu 10 let.

Čtěte také: ApmeFX Recenze-Regulovaný forex broker s profesionálními portfolio manažery

Jaké jsou výhody investování v SAE-daň z příjmů právnických osob SAE

Vzhledem k postavení SAE jako mezinárodního obchodního a globálního finančního centra bude navrhovaný režim daně z příjmů právnických osob v SAE vycházet z osvědčených celosvětových postupů a bude zahrnovat zásady, které jsou známé a uznávané po celém světě. To zajistí, že nový daňový režim v SAE bude pro investory dostatečně jednoduchý a srozumitelný.
Zavedení federální daně z příjmu právnických osob rovněž poskytne SAE rámec pro splnění závazku podporovat celosvětovou minimální efektivní sazbu daně, která je navrhována v rámci „druhého pilíře“ projektu OECD týkajícího se eroze základu daně a přesouvání zisků.
Svobodné zóny jsou důležitou součástí ekonomiky SAE a hrají ústřední roli v cíli země podpořit přímé zahraniční investice a usnadnit podnikání.
Přestože společnosti a pobočky založené v zónách volného obchodu budou podléhat nové dani z příjmu právnických osob a požadavkům na podání daňového přiznání SAE, ti, kteří splní všechny regulační požadavky, budou moci i nadále využívat výhod zón volného obchodu, konkrétně uplatňování 0% daně z příjmu bez ohledu na výši svých příjmů.

Daně, Výpočet daní, kalkulačka, Daň z příjmů právnických osob SAE, nová daň v SAE, investování v SAE

Sazba se však bude lišit pro jednotlivá hospodářská odvětví:

 • zahraniční firmy v odvětví ropy a zemního plynu – 55 %;
 • pobočky zahraničních bank – 20 %.

Spotřební daň se musí platit z konkrétních výrobků:

 • Na sycené vody a výrobky obsahující cukr a sladidla se vztahuje 50 %;
 • 100 % – na energetické nápoje, tabák a tabákové výrobky;
 • 100 % na elektronická kuřácká zařízení.

Tyto platby musí odvádět ty organizace, které jsou výrobci, dovozci nebo správci daných výrobků.
Pokud jde o cla, seznam osvobozených položek obsahuje přibližně 700 položek. Pokud dovážené zboží není na tomto seznamu, daň se zde vypočítává v sazbě 5 % z hodnoty.
Jak již bylo uvedeno, alkoholické, sladké a sycené nápoje podléhají 50% clu, zatímco cigarety a elektronické kuřácké přístroje včetně tekutin v nich použitých podléhají 100% clu. U pohonných hmot činí sazba DPH 5 %.

Vývozní clo se neuplatňuje.

Počet žádostí o registraci podniku se zde od roku 2022 znásobil. Přesouvá se sem IT průmysl, ale jsou tu i další typy podniků – v oblasti nemovitostí nebo výroby bezpečnostních zařízení.

Pokud jde ale o daně z nemovitostí v SAE, existuje několik nuancí.

Například při koupi bytu v Dubaji se platí daň z převodu vlastnictví. Ta činí 4 % a kupující ji platí rovným dílem s prodávajícím. Spolu s daní platí kupující správní poplatek ve výši 540 AED (147 USD) a registrační poplatek, který se pohybuje od 2 000 do 4 000 AED (545 až 1 089 USD) v závislosti na hodnotě nemovitosti.

Obyvatelé Dubaje neplatí daň z příjmu, když pronajímají své bydlení. Místo toho se platí obecní poplatek, který však obvykle platí nájemce v rámci vyúčtování za služby. V Dubaji činí sazba 5 % z roční hodnoty nájmu u obytných nemovitostí a 10 % u komerčních nemovitostí.

Daň z příjmů právnických osob SAE – rizika a výzvy

Pokusme se pochopit, na koho se nové zdanění bude vztahovat a jaká rizika mohou vzniknout.
Pro účely daně z příjmů právnických osob je poplatník buď rezidentem, nebo nerezidentem. Rezidentem je některá z následujících osob:

 • Subjekt založený nebo jinak vytvořený či uznaný podle platných zákonů SAE, včetně osoby ve svobodném pásmu;
 • Subjekt založený nebo jinak vytvořený či uznaný podle platných zákonů zahraniční jurisdikce, který je skutečně řízen a kontrolován v SAE;
 • Fyzická osoba, která podniká nebo provozuje činnost v SAE;
 • nebo jakákoli jiná osoba, která může být určena rozhodnutím kabinetu.
  Nerezidentem se rozumí osoba, která není považována za rezidenta nebo:
 • Má stálou provozovnu v SAE;
 • Pobírá příjmy z místních zdrojů;
 • nebo má spojení se SAE, jak je uvedeno v rozhodnutí vlády.
  Dále se stanoví, že pobočka rezidenta v SAE se považuje za stejného daňového poplatníka. A konečně se stanoví, že kabinet vydá rozhodnutí, v němž určí kategorie podniků nebo podnikatelských činností vykonávaných rezidenty nebo nerezidenty, které podléhají dani z příjmů právnických osob podle tohoto zákona.
daně, účetnictví, nová daň v SAE

Nenechte si ujít: Recenze konkurenčního brokera Gulf Brokers

Jak se orientovat ve Spojených arabských emirátech

Abyste mohli správně odrážet své obchodní aktivity, musíte vést účetnictví v souladu se zákony SAE. Nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem je obrátit se na specializovanou účetní společnost v SAE, která povede vaše záznamy. Poplatky se platí měsíčně a závisí na počtu transakcí. V SAE existuje mnoho ověřených licencovaných auditorských společností. K dispozici jsou balíčky, které zahrnují čtvrtletní přiznání k DPH a roční audity. Požadavek na předložení vyplněné zprávy o finančním auditu je povinný pro mnoho svobodných zón a je vyžadován pro každoroční obnovení licence.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo 12 měsíců období, za které společnost sestavuje účetnictví, tj. závisí na fiskálním roce daňového poplatníka.
Zákon se vztahuje na zdaňovací období začínající 1. 6. 2023 nebo později (podle volby poplatníka).

Závěr – SAE zůstávají atraktivní destinací pro zahraniční investice

Většina lidí, kteří vědí o životě nebo podnikání v SAE, se obvykle diví, proč Dubaj nemá žádné nebo má velmi nízké daně ve srovnání s jinými ekonomicky vyspělými zeměmi. Odkud emiráty berou své bohatství? Mnoho lidí přisuzuje odpověď bohatým ropným polím. To však není zcela správné.
Dubajské úřady si od počátku kladly za cíl vytvořit ekonomiku, která nebude závislá na těžbě surovin a jejich světových cenách. Byly vypracovány strategie ekonomického rozvoje ve všech oblastech, které se systematicky realizují. Výsledkem je, že v posledních letech je finanční prosperita Dubaje založena na ziscích z odvětví nemovitostí a cestovního ruchu, podpoře obchodu, leteckých společností a námořních přístavů a také na zahraničních investicích.
Zejména zahraniční investoři jsou jádrem dubajských rozvojových strategií a jsou těmi, s nimiž emirát vidí svou budoucnost. Pro ně SAE snižují nebo odstraňují daně. Dubaj se chce stát mezinárodním podnikatelským uskupením a není pochyb o tom, že úspěchu dosáhne právě takovou vládní politikou.
Země má dobré podmínky: v žebříčku Global Entrepreneurship Monitor se umístila na 1. místě v žebříčku Global Entrepreneurship Index. Firmu je možné zaregistrovat i na dálku. Právě z těchto důvodů zde mnoho lidí začíná podnikat, získává společnosti nebo investuje peníze.

Spojené arabské emiráty, UAE, SAE, investování v SAE

Zajímavý fakt.
Ve Spojených arabských emirátech se neplatí daň z dědictví. Všechny otázky dědictví se řeší podle pravidel předepsaných v Koránu. V muslimské zemi platí zákony šaría. To znamená, že existují určitá pravidla, pokud jde o dědictví.
Pro cizí státní příslušníky je velmi důležité, aby se včas postarali o své závěti. Pokud není závěť správně sepsána nebo pokud závěť vůbec neexistuje, existuje možnost, že lidé zdědí majetek v jiném pořadí, než v jakém by si přál zůstavitel. Například po smrti manžela či manželky nebude mít přednost manželka, ale její mužští příbuzní.

Pokračujte ve čtení: Jak vydělat na dotaznících: Český národní panel

Článek je dostupný také na našem partnerském webu rozdilovesmlouvy.cz. Přečíst si ho můžete také v anglickém jazyce na webu forex-mag.com nebo select-broker.net.

2 KOMENTÁŘE

Comments are closed.