Například Pinterest (NYSE:PINS) se v září propadl o 6 %, za poslední tři měsíce celkem o 30 %. I přes tento pesimismus přinášíme 3 důvody, proč by Pinterest mohl být dobrou akcií k nákupu.

Obchodní dynamika

Finanční výsledky Pinterestu se rozhodně nepromítly do ceny akcií. 125% meziroční růst tržeb je více než oslnivý, dopomohlo k němu uzavírání obchodů a přesun obchodníků na Internet. Dalším slibným ukazatelem je i ziskovost EBITDA, který ve 3. čtvrtletí dosáhl výše  178 milionů dolarů. V předchozím čtvrtletí byl záporný.

Potenciál růstu zisku

Poměr ceny a zisku je velmi vysoký, je ve výší 212. Je ale možné, že si tuto hodnotu zaslouží. Rychle rostoucí příjmy a přehoupnutí se ze ztráty do zisku společně s provozní pákou obchodního modelu jsou důležité faktory, které mají vliv na předpokládaný prudký růst zisků společnosti.

Na tomto místě je ale nutno říci, že nedávno společnost čelila problémům s růstem počtu aktivních uživatelů. Pokud se Pinterestu nepodaří obnovit dobrý růst, nemusely by akcie stát za svoje současné ocenění.

Platforma Pinterest má však spoustu možností monetizace a potenciál rozvoje do budnoucna.