Podobné konstatování platí i při hodnocení vývoje za rok 2020 jako celek. Sektor služeb má na celkovém HDP České republiky podíl zhruba 60 %, pokles výkonu ve službách tak měl zásadní vliv na loňský pokles české ekonomiky jako celku.

Tržby ve službách v závěrečném čtvrtletí klesly meziročně o 11,2 %. Jde samozřejmě o výrazný pokles, související s omezeními, jež přišla v souvislosti s pandemií koronaviru. Pokles 11,2 % je nicméně mírnější ve srovnání s propady ve druhém a třetím čtvrtletím roku 2020: právě druhé čtvrtletí vykázalo vůbec nejprudší meziroční propad tržeb ve službách, jenž činil 20 %.

Pokles tržeb vykázala ve čtvrtém čtvrtletí většina činností, za zvláštní zmínku stojí ubytování (pokles o 74,3 %), letecká doprava (pokles 71,8 %) či stravování a pohostinství (55,3 %). Smutné prvenství pak drží administrativní a podpůrné činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační činností, kde tržby v závěrečném čtvrtletí meziročně propadly o 83,3 %.

Našly se i činnosti, kde tržby meziročně vzrostly: právě v souvislosti s pandemií a přechodem na on-line nákupy asi nepřekvapí růst tržeb u poštovních a kurýrních činností, jenž v závěrečném čtvrtletí činil 20,5 %, což bylo pro tyto činnosti z hlediska růstu vůbec nejsilnější čtvrtletí za loňský rok.

Tržby poklesly téměř ve všech odvětvích

Za celý rok 2020 klesly tržby ve službách o 11,9 %, což je dle sdělení ČSÚ nejhlubší pokles za uplynulých 20 let. Také v celoročním vyjádření byly poklesy nejvýraznější v případě činnosti cestovních agentur a letecké dopravy, výrazné propady tržeb vykázalo také ubytování, stravování a pohostinství, ale také vodní doprava anebo činnosti v oblasti filmů, videozáznamů, televizních programů a hudební vydavatelské činnosti.

Téměř třináctiprocentní růst naopak vykázaly tržby u poštovních a kurýrských činností, růst v oblasti pěti procent vykázaly také informační činnosti a telekomunikační činnosti. Vzhledem k zásadnímu podílu služeb na tvorbě HDP výše uvedené údaje slouží k ilustraci celkového propadu české ekonomiky za loňský rok, jenž dle předběžného údaje o HDP činil 5,6 %.

Samozřejmě je pro pořádek potřeba zmínit, že údaje o vývoji tržeb nejsou totéž co tvorba přidané hodnoty v tom kterém sektoru či odvětví, vzájemná provázanost je ovšem samozřejmě výrazná.

Omezení, jež se týkají řady činností ve službách, zůstala v platnosti i na počátku roku 2021 a budou mít negativní dopad jak na tržby ve službách, tak na celkový výkon HDP přinejmenším v letošním prvním čtvrtletí.

Zejména pro činnosti spojené s cestovním ruchem, veřejným stravováním a ubytováním anebo s kulturou bude zásadní, nakolik se v průběhu letošního roku podaří dostat pandemii pod kontrolu a jak rychle a v jaké podobě budou stávající omezení uvolňována. Prognózy růstu HDP České republiky pro letošní rok se aktuálně pohybují většinou v blízkosti 3 % a naplnění tohoto scénáře a stejně tak případné odchylky budou zásadně ovlivněny právě situací ve službách.

Zdroj: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments