Meziroční zvýšení objemu emitovaných zelených dluhopisů činí bezmála 61 procent a je velmi pravděpodobné, že v příštím roce překoná jeden bilion dolarů. Vyplývá to z dat společnosti Refinitiv, na něž odkazuje agentura Reuters.

„Vidíme, že zelené dluhopisy vydává široká paleta společností. Demonstrují tím své závazky snižovat uhlíkovou stopu,“ uvedl pro Reuters David Falk, portfolio manažer společnosti Shelton Capital Management. Největší podíl, přes 50 procent, připadá na Evropu, zbytek mezi sebe téměř rovným dílem dělí USA a asijsko-pacifický region.

Analytici očekávají, že emise takzvaných ESG dluhopisů budou v příštích letech dále narůstat. Je prý pravděpodobné, že roli bude hrát menší úročení v porovnání s non-ESG bondy, což emitenti uvítají obzvláště v době, kdy úrokové sazby rostou nebo v dohledné době růst budou. Podle některých expertů se tak již děje, a úrokové nůžky mezi standardními a ESG dluhopisy se rozevírají.