Blueprint Medicines (BPMC)

Firma za sebou nemá nejlepší období, o čemž svědčí bezmála 40% propad akcií od počátku tohoto roku. Nyní ale vypadá, že je konečně připravena nepříznivý vývoj zvrátit. Zaměřuje se především na léčení mastocytózy, což je onemocnění, jehož příznaky připomínají silné alergické reakce a může vést k těžkým zánětům či nenávratně poškodit orgány.

Pro boj proti této chorobě vyvinul Blueprint lék, který nazval Ayvakit. Ten dosáhl ve fiskálním roce 2021 na trhu tržeb v celkové výži 52,9 milionu USD. V letošním roce sama společnost predikuje, že tato hodnota ještě vyroste přibližně 2,5krát. K tomu zajisté dopomůže i fakt, že byl schválen pro používání v Evropské unii, která tak vytvoří Ayvakitu další odbytiště.

Aby toho nebylo málo, prezentovala sama společnost také informace o BLU-945, tedy léku, který by mohl být účinný proti jinak opravdu těžko léčitelnému nemalobuněčnému karcinomu plic (NSCLC). BLU-945 je momentálně asi v polovině vývoje a Blueprint je připraven v příštím roce a půl zveřejňovat další informace. Poptávka po BLU-945 je téměř zaručena a velikost potenciálního trhu je na úrovni několika miliard dolarů. V dosavadních klinických testech dokázal BLU snížit cirkulující nádorovou DNA a tedy i zmenšit velikost nádoru. Ačkoliv z nich není možné vyvodit zatím žádný závěr, dávají výsledky velmi slibnou naději do budoucna.

Novocure (NVCR)

Tato společnost se v medicínských kruzích proslavila hlavně díky zařízení Optune, které narušuje růst rakovinných buněk. Rok 2022 jí možná otevře širokou škálu nových možností. Optune se totiž momentálně používá především proti rakovině mozku nebo míchy, ale pokud dopadnou dobře testy v další fázi studie, bude povolen i pro léčbu NSCLC. To by znamenalo de facto instantní zečtyřnásobení velikosti cílového trhu.

Rozšíření Optune ale zdaleka není závislé pouze na schválení k léčbě NSCLC. Čtyři z dalších studií Novocure už jsou totiž v závěrečných fázích a měly by být plně k dispozici v následujících letech. Pokud vše dobře dopadne, léčit se tak budou moci nádory slinivky břišní nebo vaječníků.

Kromě úspěchů na vědeckém poli disponuje Novocure i více než solidní bilancí co se týče financí. Její tučné bankovní konto činí 938 miliónů USD a průměrná marže dosahuje skoro 80 procent. Zisk v minulém čtvrtletí pak dosáhl 1,7 milionu USD.

Kromě výše zmíněného se také přípravek Optune těší známosti mezi onkology. To pochopitelně znamená, že v případě úspěchů v budoucích studiích by se mohl rozšířit na trh velice rychle, což by bylo vodou na mlýn jak Novocure, tak jejím akcionářům.