Jak již bylo řečeno v minulém článku pojednávajícím o hospodaření s vodou a o výrobě solární elektřiny, ekologie zahrnuje široké spektrum vztahů mezi lidskou civilizací a životním prostředím. Nejde jen o uhlík, ale také o vodní cyklus, šetrnější zemědělství nebo např. o likvidaci odpadů.

Právě otázka „Co s odpadem?“ je stará jako lidstvo samo a v posledních letech vlivem růstu populace i životní úrovně nabývá po celém světě na palčivosti. Platí to rovněž pro západní země, kde je sice demografický vývoj nepříznivý, avšak o to více zde roste důraz na ekologii. Zpracování odpadů je tedy, ačkoliv příliš nevoní, v kurzu – zejména u mladých. Mnohé naznačují společnosti v tomto odvětví.

Jedním z největších hráčů je americký podnik s příznačným názvem Waste management. Firma se zaměřuje nejen na svoz odpadu či skládkování, ale také na ekologickou likvidaci, příp. recyklaci. Klienty jsou kromě domácností i podniky, což firmě zvětšuje svoje portfolio. Možná i díky tomu se její zisk za posledních 5 let zdvojnásobil na 1,67 mld. USD. Společnost Waste Management je na burze  již od 80. let a za tu dobu její akcie zaznamenaly raketový růst – z jednotek dolarů až na současné ocenění ve výši 115 dolarů. Přičemž jen za posledních deset let vyrostly akcie na více než trojnásobek.

Dalším zajímavým hráčem může být společnost Waste Connections působící v USA a v Kanadě, která se zaměřuje zejména na pevné odpady. Podle svých slov úspěšně recykluje okolo 50 % materiálu. Podnik se také může chlubit rychlým růstem zisku, za posledních 5 let vzrostl pětinásobně ze 121 mil. na 751 mil. USD. Růst zisku se pak podepsal do slušného zhodnocení akcií, jejichž cena se od roku 2010 zvýšila cca čtyřnásobně:

Waste Connections

Třetí zajímavou příležitostí může být společnost Republic Services, která druhým největším poskytovatelem služeb v oblasti sběru, přenosu, likvidace či recyklace odpadů v USA. Zhodnocení firemních akcií je za poslední dekádu trojnásobné, avšak zisky rostou znatelně pomaleji, pouze cca o třetinu za posledních 5 let. Akcie tedy mohou být potenciálně nadhodnocené:

Republic Services

Ačkoliv ne všechny společnosti mají raketový růst příjmů, z uvedeného přehledu vyplývá, že zpracování (recyklace) odpadů má vysoký potenciál a firmám podnikajícím v tomto odvětví rostou zisky rychlým tempem. Čím dál více investorů se také rozhoduje dle etických norem, což zmíněné akcie dále zvýhodní.