V minulém článku byl popsán známý ukazatel P/E (cena/zisk) nebo P/S (cena/tržby), které se zaměřují na výkonnost podniku. Jejich vhodným doplňkem může být P/B, neboli poměr ceny a účetní hodnoty.

Co je přesně účetní hodnota? Jedná se o rozdíl mezi celkovými aktivy a cizími zdroji. Jinými slovy – co zbyde investorům, pokud by podnik prodal majetek a zaplatil všechny dluhy. Výsledný poměr tržní ceny s touto hodnotou by byl u dokonale rovnovážné akcie roven 1, zpravidla je ale vyšší, protože atraktivitu firmy určuje mj. výkonnost, potenciál, know-how, apod. Investoři se však shodují na tom, že by solidní P/B nemělo být vyšší, než 2 (tj. dvojnásobná tržní cena). Pokud je vyšší než 3, tak je akcie považovaná za překoupenou.

Záleží ovšem na různých odvětvích. Nejnižší hodnoty lze nalézt v bankovnictví a dále v oborech, kde je velký majetek (energetika, automobilky). V rámci české burzy dosahuje např. Komerční banka 1,46 a Moneta 1,62; energetický energetický gigant ČEZ se aktuálně pohybuje na čísle 2,16 a jeho finský „jaderný kolega“ Fortum Oyj  o trochu níže na 1,95.

P/B může být naopak značně zkreslený u technologií a IT. Je logické, že takový Facebook potřebuje mnohem méně hmotného majetku, poboček apod., než třeba Gazprom nebo Toyota, přesto má značně vyšší hodnotu. Odpovídá tomu i P/B, které u Zuckenbergovy firmy dosahuje 7,2 a v případě Applu je to dokonce 41,75. Jak již bylo naznačeno, nemusí se ale jednat automaticky jednat o předražení.

Právě to patří mezi podstatné nevýhody ukazatele P/B. Nelze jej totiž spolehlivě využít ve všech odvětvích a zrovna sektor IT patří mezi nejoblíbenější investice. Tzv. účetní hodnota může být také oproti realitě zkreslená, např. pokud má firma technologicky zastaralý majetek.

Uvedený „vzoreček“ má ale stále velkou vypovídající hodnotu v „tradičnějších“ odvětvích, kde umožňuje investorovi nahlédnout hlouběji do útrob zkoumané společnosti. Napovídá, zda není aktuální cena pouze výsledkem pozitivních očekávání, jestli není podnik příliš zadlužen nebo jak vysoká jsou vlastně jeho „reálná aktiva“. Ukazatel je o to cennější v době vznikajících bublin, o kterých se stále častěji spekuluje.

V této souvislosti je zajímavé porovnat P/B amerického indexu S&P 500 (největší obchodované firmy v USA) za posledních více než 20 let. Aktuální poměr vyrostl na více než 4,8, což je cca dvojnásobek oproti období před 10 lety. Tento nárůst se dá vysvětlit větším podílem technologických společností, nicméně při pohledu zpět na období po r. 2000 jsou patrné vysoké hodnoty P/B kolem 5, které – během splasknutí internetové tzv. dot.com bubliny – prudce poklesly na polovinu během cca 2 let.

P/B

Historie nám zkrátka často napoví. Pokud zpětně sledujeme i jiné stěžení ukazatele (mj. P/E) jsme schopni odhadnout hrozící investiční bubliny.