Tempo růstu zpomaluje i v zemědělství a stavebnictví

Zmírnění tempa růstu se netýká pouze cen v průmyslu, ale také v zemědělství, které zpomalily na 27,1 % a stavební práce zpomalily na 12 %. Pokud bychom dnešní číslo o průmyslových cenách očistili o ceny energií, pak by ceny vzrostly jen o 15,7 %.

Nižší tempo zdražování vidíme nejen u cen v průmyslu, ale také v oblasti spotřebitelských cen, tedy u zboží na pultech obchodů. Zpomalení jejich meziročního růstu za říjen na 15,1 % však kazí fakt, že číslo je do velké míry ovlivněno vládními programy namířených právě na zmírnění zdražování. Ve skutečnosti jejich tempo dalece převyšuje 18 %.

ČNB by dle očekávání neměla měnit sazby

Reakci ČNB na říjnová data o pomalejších cenách čekat nelze. Navýšení sazeb na prosincovém zasedání neočekává prakticky nikdo a zdá se, že 7% hranice 2T REPO sazby je nyní dostatečná. Naopak, na snižování sazeb není, právě vzhledem k inflaci, ještě čas.

Blížící se pokles ekonomiky by sice mohl ukazovat na dřívější snížení sazeb, aby ČNB svou restriktivní politikou nebrzdila ekonomický růst, ale inflace v tuto chvíli hraje prim a dokud ceny nezačnou přirozeně výrazněji zpomalovat tempo růstu, snížení sazeb se nedočkáme.