vznik a zánik firem

V květnu vzniklo v České republice 2456 společností, o 297 více než v dubnu. Zároveň zaniklo 1204 firem, o 71 více než v předchozím měsíci. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Během prvních pěti měsíců letošního roku vzniklo 12.690 společností, což je o dvě procenta méně než za stejné období roku 2022. Zároveň zaniklo 6569 firem, o 12 procent více než před rokem.

„Ačkoliv počet nových firem v prvních pěti měsících roku se blížil statistikám z minulého roku, počet zaniklých firem se zvýšil téměř o 800. Na deset zaniklých firem proto letos připadlo pouze 19 nových, i když loni jich bylo 21,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Kde vznikly firmy nové?

Nejvíce společností vzniklo v prvních pěti měsících roku v Praze (6206), Jihomoravském (1659) a Středočeském kraji (892). Zaniklých firem bylo nejvíce rovněž v Praze (3506), Jihomoravském (665) a Moravskoslezském kraji (541). Nejrychleji přibývá firem na Vysočině, kde na deset zaniklých firem připadlo 38 vzniklých, a v Pardubickém kraji (33 vzniklých na deset zaniklých). Nejpomaleji naopak přibývají firmy v Karlovarském kraji, kde na deset zaniklých připadlo pouze 13 vzniklých.

Jak jsou na tom jednotlivá odvětví?

V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku nejvíce obchodních společností v odvětví obchodu (1952), v nakládání s nemovitostmi (1686) a ve zpracovatelském průmyslu (1582). Nejvíce firem zaniklo rovněž v obchodu (2147) a v nakládání s nemovitostmi (1282) a dále ještě v profesních, vědeckých a technických činnostech (855).

Nejrychleji přibývaly obchodní společnosti v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde na deset zaniklých firem připadlo 53 vzniklých. V tomto odvětví je letošní rychlý růst novým jevem, v předchozích letech se jejich počet výrazněji neměnil. Dalším odvětvím je již tradičně zemědělství a lesnictví, kde vzniklo 52 nových firem na deset zaniklých.

Naopak úbytek zaznamenalo peněžnictví a pojišťovnictví, kde vzniklo pouze šest při zániku deseti firem, přitom počet společností v tomto odvětví v předchozích letech rostl poměrně rychle a pokles se objevil až letos. V tom se liší od dalšího odvětví s poklesem počtu firem, kterým je obchod. Snižování počtu firem v tomto odvětví bylo totiž nastartováno již v roce 2014 a letošní rok tak navazuje na trend z předchozích let.

Více než polovina firem (53 procent), které zanikly během prvních pěti měsíců, působila na trhu 16 a více let. Dalších 22 procent působilo 11 až 15 let a 18 procent bylo činných šest až deset let. Pouze sedm procent jich bylo mladších pěti let.

zdroj: ČTK