benzín, plyn, nafta, gas station, fuel

Bezprostřední příčinou jsou škrty v plynovodu Nord stream, který zásobuje velkou část evropských potřeb. Ten je až do 21. července uzavřen kvůli údržbě a panují obavy, že by nemusel být znovu otevřen. Německo přešlo na druhý stupeň svého plánu nouzového zásobování plynem, což je pouze o stupeň níže před přídělovým systémem. Nadále se soustředí na snahu naplnit zásobníky plynu před zimním nárůstem poptávky. Tento prudký nárůst cen nechal americký plyn a světové ceny ropy daleko za sebou, což je jasnou připomínkou lokální povahy trhů s plynem.

Významnost Ruska jako dovozce plynu začíná slábnout

Zemní plyn zajišťuje čtvrtinu veškeré evropské energie. Podíl Ruska se oproti loňskému roku snížil na polovinu, tedy na 20 %, protože se prudce zvýšil dovoz zkapalněného zemního plynu z USA. Vyšší ceny podpořily hlavní evropské dodavatele zemního plynu, jako je norská společnost Equinor (EQNR), zatímco většina integrovaných energetických a veřejných služeb byla dosud dobře chráněna nebo z toho těžila. S rostoucími cenami však rostou i náklady. Vlády zavádějí neočekávané daně a stropy velkoobchodních cen, protože se snaží zmírnit dopady na spotřebitele a průmyslová odvětví, kteří jsou největšími odběrateli plynu.

Natgas dodává 32 % energie v USA a jeho ceny (NATGAS, UNG) jsou o 20 % nižší než nejvyšší hodnoty, což je způsobeno poklesem cen ropy. Ceny jsou však dvojnásobné oproti pětiletému průměru, přičemž v letních měsících, kdy se zrychluje ochlazování, je v USA vysoká poptávka. Také mezinárodní poptávka po LNG je vysoká, a to z Asie a zejména z Evropy. To má dopad na celý dodavatelský řetězec, od těžařů – jako je EQT Corp. (EQT) – přes plynovody – jako je Enterprise Product Partners (EPD) – až po vývozce LNG – jako je Cheniere (LNG).