Program jednání

„Jak bylo projednáno ve Versailles a na posledním zasedání Evropské rady, ve dnech 30. a 31. května se uskuteční zvláštní zasedání Evropské rady. Na pořadu jednání budou zejména obrana, energetika a Ukrajina,“ napsal Michel.

Ruské energie

Poslední unijní summit, jehož hlavním tématem byl další společný postup vůči ruské invazi na Ukrajinu a hrozbám s ní spojeným, se konal na konci března v Bruselu. Evropští lídři se na závěr vrcholné schůzky mimo jiné zavázali k postupnému a co nejrychlejšímu ukončení závislosti na ruských energiích.

Zdroj: ČTK