Praha bude v rámci českého předsednictví Rady EU hostit Evropskou klastrovou konferenci 2022. Tato významná konference pro zainteresované subjekty z oblasti průmyslu se zaměří na témata vyplývající z aktualizované průmyslové strategie EU a její implementace. Zahrne také otázky, kterými se zabývá české předsednictví, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU. České předsednictví pracuje na urychlení procesů dekarbonizace, digitalizace a automatizace evropského průmyslu, což umožní rozšíření konkurenceschopné výroby v EU. Cílená podpora technologické konkurenceschopnosti na základě vlastních výrobních kapacit je nezbytná pro posílení strategické odolnosti, což je v souladu s aktuálně se rozvíjejícími klastrovými politikami.

Osmý ročník Evropské klastrové konference je jedinečnou příležitostí k diskusi o současných a budoucích prioritách klastrových politik a rozvoje k uskutečnění zelené a digitální transformace a zároveň posílení ekonomické odolnosti EU. Posílí networking a vytvoří příležitost k vybudování spojení mezi evropskými hodnotovými řetězci, klastry a ekosystémy s ohledem na budoucí meziregionální a meziodvětvovou spolupráci.

Slavnostní vyhlášení vítězů klastrových ocenění

Účastníci konference budou mít možnost zvolit „Evropského klastrového manažera roku“ a „Evropské klastrové partnerství roku“. Hlasování bude nejprve probíhat online od 14. září do 22. září, kdy budou videa nominovaných z užšího výběru zdůrazňující jejich úspěchy k dispozici pro hlasování v digitálním centru Evropské klastrové konference. Následně budou mít účastníci konference také možnost hlasovat na místě. Vrcholem akce bude slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů těchto dvou cen.