předchozím článku bylo popsáno, jak může drobný investor alespoň rámcově zhodnotit, zda jsou akcie nadhodnocené či podhodnocené. Patrně nejlepší vodítko je známý ukazatel poměru ceny a zisku na danou akcii (P/E). Oblíbený vzorec má ale hned několik nedostatků a proto je dobré jej doplnit i o další ukazatele, jako jsou např. tržby.

P/E – neboli podíl ceny a dosahovaného ročního zisku je asi nejoblíbenější způsob, jak zhodnotit, zda je daná akcie reálně ohodnocená. Má však podstatné nedostatky. Protože je ukazatel velmi známý, mnoho firem s ním různými způsoby manipuluje za účelem dosažení lepšího „papírového“ výsledku. Investor tak musí počítat s rizikem určitého zkreslení. Další kámen úrazu se objevuje v případech, kdy je společnost v červených číslech – ať z již z důvodu náhlé krize (např. v r. 2008) nebo proto, že je firma příliš mladá – nelze se totiž dobrat žádného výsledku.

Tehdy je dobré namísto zisku spočítat podíl ceny akcie a tržeb za akcii (P/S). Výhodou tohoto ukazatele je, že se dá takřka vždy spočítat, protože nějaké tržby má snad každá relevantní společnost. Poměr P/S navíc není na rozdíl od P/E ovlivněn různou výší daně a taktéž nepodléhá tak silným manipulacím. Investoři se obecně přiklání k tomu, že by podíl ceny a tržeb neměl dosahovat vyšší hodnoty než 2, avšak konkrétní čísla se mohou lišit v závislosti na odvětví.

Např. společnost ČEZ má ukazatel na hodnotě 1,76, Česká zbrojovka dosahuje 2,34 a likérka Stock 1,82. Naproti tomu technologický Avast nebo Facebook jsou na úrovni kolem 10. Je pravda, že akcie z IT sektoru se obchodují s větší „přirážkou“, než tradiční odvětví, je však otázka, zda nejsou některé tituly překoupené. Odpověď nám mohou poskytnout tři relevantní srovnání.

Průměr P/S na americké burze S&P 500 (500 největších burzovně obchodovatelných podniků v USA) se pohybuje na 3,25 a již nyní se hovoří o tom, že je dlouhodobě nadhodnocený, protože daný ukazatel se od 50. let minulého století většinou pohyboval mezi 0,9 a 1,4. V této souvislosti jsou zkrátka čísla kolem desítky očividně „mimo obvyklý kurz“.

s & p 500

O něco vyššího poměru P/S dosahuje celý index Nasdaq (Newyorská burza s 3900 společnostmi z celého světa), který je na úrovni kolem 5,6, avšak i zde je patrný dlouhodobý nárůst.

graf

Konečně průměr P/S v americkém technologickém sektoru by se měl pohybovat cca na hodnotě 7, přičemž i vzhledem k sektoru jsou úrovně Facebooku a Avastu vysoké.

Na základě výše uvedené rámcové analýzy tržeb jsou tedy zmíněné dvě akcie nadhodnocené. Jedná se však jen o zběžnou analýzu, podrobnější vhled by poskytl dříve zmíněný ukazatel P/E a poté další vzorce. Mezi nimi např. poměr ceny akcií k účetní hodnotě firmy (celková aktiva/dluh).