blackrock, recenze, recenze blackrock, investice, broker

Společnost BlackRock je nejvýznamnějším hráčem na světovém finančním trhu a drží titul největšího správce aktiv na světě. Společnost BlackRock, kterou v roce 1988 založil Larry Fink, se exponenciálně rozrostla a spravuje aktiva v rozsahu, který nemá v tomto odvětví obdoby. Firma sídlí v New Yorku, ale její působnost sahá do celého světa a je přítomna v hlavních finančních centrech.

Hlavním posláním společnosti BlackRock je pomáhat investorům budovat lepší finanční budoucnost. Toho firma dosahuje prostřednictvím komplexního souboru investičních a technologických služeb, které jsou určeny pro různorodou klientskou základnu zahrnující institucionální investory, vlády i individuální investory. Společnost BlackRock, známá svými odbornými znalostmi v oblasti řízení rizik, nabízí širokou škálu investičních produktů, včetně fondů obchodovaných na burze (ETF), podílových fondů a institucionálních samostatných účtů.

Společnost BlackRock, která je klíčovým hráčem ve vývoji financí, je známá svým závazkem k udržitelnosti a odpovědnému investování. Firma aktivně spolupracuje se společnostmi v otázkách životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG), což odráží širší posun v odvětví směrem k etickým a udržitelným investičním postupům.

Jako průkopník v oblasti finančních technologií využívá společnost BlackRock špičkovou analytiku a technologie pro své investiční strategie a poskytuje klientům inovativní řešení pro orientaci na složitých globálních trzích. Samotný rozsah vlivu společnosti BlackRock podtrhuje její roli nejen jako správce investic, ale i jako hybné síly, která utváří budoucnost financí v celosvětovém měřítku.

Obsah Recenze

Co je to Aladdin od společnosti BlackRock

Aladdin, zkratka pro Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, je základním kamenem vlivu společnosti BlackRock ve finančním světě. Aladdin, který společnost vyvinula v 90. letech 20. století, není jen jedna softwarová aplikace, ale komplexní platforma, která slouží jako nervové centrum pro operace společnosti BlackRock v oblasti investic a řízení rizik.

broker, recenze, blackrock, investice

Ve své podstatě je Aladdin sofistikovaný systém navržený tak, aby poskytoval integrovaný přístup ke správě portfolia. Nabízí komplexní sadu nástrojů, které investičním profesionálům umožňují modelovat rizika, analyzovat portfolia a přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Možnosti platformy se rozšiřují na řízení rizik, obchodování, sledování shody s předpisy a analýzu výkonnosti.

Aladdin není určen výhradně pro interní použití společnosti BlackRock; je licencován také institucionálním klientům, včetně správců aktiv, penzijních fondů a dalších finančních institucí. Díky tomuto širokému záběru se Aladdin stal jedním z nejpoužívanějších systémů pro správu investic v oboru.

Přečtěte si také: Revolut recenze – průlomové bankovnictví

Systém Aladdin se odlišuje tím, že dokáže zpracovávat obrovské množství dat v reálném čase, což uživatelům umožňuje okamžitě získat přehled o rizikovosti jejich portfolií. Díky integraci nejmodernějších technologií, datové analýzy a nástrojů pro řízení rizik se Aladdin stal nepostradatelným přínosem pro investiční profesionály, kteří se pohybují ve složitém prostředí globálních finančních trhů. Aladdin by BlackRock je v podstatě důkazem závazku společnosti k inovacím a její klíčové role při utváření budoucího prostředí správy aktiv.

Investiční filozofie společnosti BlackRock

Společnost BlackRock, stejně jako mnoho dalších investičních poradců, spolupracuje s klienty na určení jejich investičních preferencí. To jim následně pomůže stanovit pro ně tu správnou investiční strategii. To zahrnuje zohlednění klientovy tolerance k riziku a časového horizontu, jakož i případných potřeb klienta v oblasti příjmů nebo investičních omezení.

broker, recenze, investice, blackrock

Při hodnocení cenných papírů pro potenciální investici firma a její poradci často zohledňují úvěrové ratingy. Využívají různé styly řízení, od aktivního a systematického až po indexové a pasivní řízení. Firma také používá vlastní software, který klientům pomáhá vyhodnocovat rizika a možné investice.

ETF iShares společnosti BlackRock

V červnu 2009 udělala společnost BlackRock velký krok k tomu, aby se stala největším správcem aktiv na světě, když oznámila, že za přibližně 10,6 miliardy liber převezme společnost Barclays Global Investors.

Tato transakce se uskutečnila na počátku velké finanční krize a šokovala mnohé v globálním investičním odvětví. Barclays tehdy odmítla vládní pomoc a raději se rozhodla prodat svou rychle rostoucí jednotku iShares ETF.

Po uzavření transakce 1. prosince 2009 společnost BlackRock více než zdvojnásobila svůj celosvětový objem spravovaných aktiv z 1,15 bilionu liber na přibližně 2,62 bilionu liber a stala se největším správcem aktiv na světě.

Transakce z roku 2009 více než zdvojnásobila objem spravovaných aktiv společnosti BlackRock a ukázala se jako nesmírně cenná, neboť společnost iShares nyní spravuje aktiva v hodnotě více než 1,36 bilionu liber, což podle zprávy společnosti z konce roku 2018 představovalo 29 % celkových spravovaných aktiv společnosti BlackRock.

Společnost iShares je největším světovým poskytovatelem ETF, který celosvětově nabízí více než 700 ETF. Podle společnosti BlackRock je zde velký potenciál pro růst, protože předpovídá, že se globální trh ETF do konce roku 2023 více než zdvojnásobí.

Mohlo by Vás zajímat: Skrill Recenze – Převod peněz do zahraničí

Ocenění a uznání společnosti BlackRock

Společnost BlackRock je mimořádně známá firma. Má na svém kontě mnoho ocenění, a to i přes některé veřejné kontroverze, které se kolem firmy vedou.

Podle CNBC a JUST Capital byla jmenována jednou z nejspravedlivějších amerických společností (2022).

Již jedenáctý rok po sobě získala perfektní skóre v žebříčku Corporate Equity Index organizace Human Rights Campaign.

Zařazena do indexu nejudržitelnějších společností v Severní Americe společnosti Dow Jones.

Zařazena mezi 100 nejudržitelnějších amerických společností časopisem Barron’s.

Jmenována jednou z nejlépe řízených společností roku 2019 podle deníku Wall Street Journal.

broker, recenze, investice, blackrock

Fondy BlackRock: Několik slov na závěr

Společnost BlackRock je předním správcem fondů, který je ve svém oboru nejlepší. Před investicí je vhodné si všimnout různých aspektů, které určují jeho výkonnost.

Jako akcie se jeví pozitivně, zejména pro investory, kteří hledají diverzifikaci. Jedná se o masivní společnost spravující aktiva, která je považována za spolehlivější než ostatní.

Investiční strategie uplatňovaná společností BlackRock je trendovou pasivní investiční strategií. Těží také ze zvyšování hodnoty pro své akcionáře pomocí zpětných odkupů.

Výhody společnosti BlackRock:

Globální přítomnost: Rozsáhlá globální působnost společnosti BlackRock jí umožňuje přístup k široké škále investičních příležitostí na různých trzích a v různých regionech.

Rozmanitost investičních produktů: Společnost nabízí rozmanitou škálu investičních produktů, včetně ETF, podílových fondů a institucionálních samostatných účtů, což investorům poskytuje možnosti, které vyhovují jejich finančním cílům a rizikovým profilům.

Inovativní technologie: Platforma Aladdin společnosti BlackRock, komplexní systém pro investování a řízení rizik, využívá nejmodernější technologie, které umožňují analýzu dat v reálném čase, vyhodnocování rizik a správu portfolia.

Závazek k udržitelnosti: Společnost BlackRock je lídrem v prosazování udržitelného a odpovědného investování a aktivně spolupracuje se společnostmi v otázkách ESG (environmentální, sociální a správní aspekty).

Vliv na odvětví: Jako největší světový správce aktiv společnost BlackRock svými rozhodnutími a strategiemi často ovlivňuje širší tržní trendy a náladu investorů.

Přečtěte si také: Revolut recenze – průlomové bankovnictví

Nevýhody společnosti BlackRock:

Obavy z dominantního postavení na trhu: Velikost a vliv společnosti BlackRock na finančních trzích vyvolávají obavy z potenciální monopolní síly a jejího dopadu na zdravou tržní konkurenci.

Omezené individuální zaměření: Přestože společnost BlackRock uspokojuje rozsáhlou klientskou základnu, může její rozsah omezovat schopnost poskytovat individuální péči jednotlivým investorům.

Problémy s řízením rizik: Složitost správy tak rozsáhlých a různorodých aktiv přináší problémy při účinném snižování rizik, zejména v obdobích volatility trhu.

Potenciální střety zájmů: Jako významný hráč ve finančním odvětví může společnost BlackRock čelit střetům zájmů při vyvažování své role správce aktiv a svých finančních zájmů v různých investičních produktech.

Závislost na společnosti Aladdin: Ačkoli je Aladdin mocným nástrojem, existuje riziko spojené s velkou závislostí na jediné platformě pro investice a řízení rizik. Technické problémy nebo selhání systému by mohly mít významné důsledky.

Naše hodnocení

Naše hodnocení