Dlouhodobý horizont se investorům vyplácí. Průměrný růst amerického akciového indexu SP 500 se za posledních 100 let pohyboval okolo 10 % ročně – i přes všechny propady.

Nákup a prodej cenných papírů prostřednictvím burzy je jednou z možností, jak zhodnocovat svoje úspory. Jedná se však o jedno z nejrizikovějších počínání, které v rámci investování existuje. Můžete totiž poměrně hodně vydělat, ale i prodělat. Záleží na tom, do kterých akcií hodláte investovat, kolik času dokážete věnovat sledování trhu, jaké máte znalosti (případně zkušenosti), zda investujete do dividendových titulů, nebo naopak jen plánujete spekulovat na změnu ceny, ale konec konců záleží i na štěstí. Proto si pojďme o obchodování na burze něco říci. Přečtěte si, jak investovat.

Obsah článku

Burza cenných papírů je místo, kde se střetává nabídka volných peněžních prostředků s poptávkou po nich. Jde o tu část finančního trhu, kterou můžeme označit jako trh kapitálový. Tedy místo, kde se obchoduje s dlouhodobými cennými papíry, nejčastěji s akciemi nebo dluhopisy.

Co je obchodování na burze

Důležité je vědět, že neexistuje pouze trh s již vydanými cennými papíry, ale i trh, na kterém se teprve nová emise objeví. Z tohoto pohledu tedy rozlišujeme trh primární a trh sekundární. Na primární trh přichází emitent cenných papírů za účelem získat od investorů co největší objem peněžních prostředků, jimiž hodlá financovat svou (zpravidla podnikatelskou aktivitu).

Primární trh je tedy místo, kde vůbec poprvé vzniká možnost do konkrétního cenného papíru (akcie, dluhopisu) investovat. V případě primárního akciového trhu se zpravidla jedná o okamžik, kdy se daný titul dostává na akciovou burzu a daná společnost se stává (částečně nebo zcela) veřejně obchodovanou. Hovoříme o takzvaném IPO (Initial Public Offering), tedy primární veřejné nabídce.

Nepropásněte: Gulf Brokers Ltd. Recenze – Žádné poplatky za vklady a výběry, štědré bonusy

Primární veřejná nabídka může probíhat standardním způsobem, kdy si společnost, jež vstupuje na burzu, najme zpravidla některý z bankovních domů, který připraví vše potřebné. Zejména prospekt, v němž jsou uvedeny všechny důležité informace o plánované emisi.

Tento proces ale bývá zdlouhavý, a tak se především v USA rozvinula možnost vstoupit na burzu prostřednictvím takzvané SPAC společnosti (Specila Purpose Acquistion Company). V překladu jde o “společnost založenou za účelem akvizice”. Prakticky jde o společnost, která byla založena čistě kvůli veřejnému obchodování na akciové burze, a se kterou se společnost, která chce své akcie na burzu uvést, sloučí. SPAC společnosti tedy existují pouze na papíře, nemají žádné obchodní aktivity a zpravidla ani kanceláře nebo zaměstnance.

Jakmile tedy proběhne IPO neboli veřejný úpis akcií (jejich prodej za předem vyhlášenou cenu), stávají se akcie dané společnosti předmětem obchodování na sekundárním trhu. Jinak řečeno se zde obchoduje s akciemi, které už jednou či vícekrát zobchodovány byly. Zatímco prodejní cena akcií na primárním trhu ovlivňuje finální výtěžek pro emitenta, vývoj na trhu sekundárním už fakticky nemá na výnos pro emitenta žádný vliv. Na sekundárním trhu už se akcie nakupují a prodávají de facto ze dvou důvodů: 1) chci vydělat na růstu či poklesu jejich ceny, 2) chci získat akcii, která mi ponese pravidelnou a slušnou dividendu.

obchodování na burze, jak začít investovat
Akcie

Jak investovat peníze na burze?

Přemýšlíte, že by se z vás stal burzián? Inu proč ne, nejde o nic, co by bylo příliš složitého. Měli byste však mít neustále na paměti, že jde o poměrně rizikový podnik, a tak byste k investování do akcií měli přistupovat obezřetně. Obzvláště pokud s tím nemáte žádné nebo jen pramalé zkušenosti.

A zejména ve světle relativně malých nároků, které jsou před samotným zahájením obchodování na burze na vás kladeny. Stačí vlastně jen zvolit brokera (osobu, která vám obchodování na burze zprostředkuje) a můžete “jít na to”. Ale pozor, každý seriózní broker by vás na rizika spojená s nákupem a prodejem cenných papírů měl upozornit. Dokonce byste před samotným uzavřením smlouvy s brokerem měli vyplnit investiční dotazník. Přesněji řečeno jeho vyplnění vaší osobou je po brokerovi vyžadováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Jak ale toho správného brokera najít? Nejjistější bude hledat mezi těmi, kteří jsou na trhu již nějakou dobu zavedeni. V České republice je poměrně solidní výběr a k obchodování na burze není nutné vybrat si jen z této dvanáctky. Dnes je celkem běžné využít také obchodní aplikace, za nimiž stojí třeba i brokeři ze zahraničí.

Přečtěte si také: Založení živnosti: Poradíme, jak na to

Při výběru by vám mohla pomoci následující kritéria:

  • Ověřte si sídlo brokera a jaké regulaci podléhá
  • Zjistěte, zda má ve své nabídce instrumenty (typy aktiv), které chcete obchodovat
  • Zjistěte, jak vysoké poplatky si broker účtuje, ať už za zprostředkování nákupu/prodeje, nebo za správu účtu
  • Vyzkoušejte si obchodování na jeho platformě a demo účtu, pokud takovou možnost nenabízí, asi to nebude dobrá volba
  • Kontaktujete zákaznickou podporu a ověřte si kvalitu poskytovaných služeb
  • Pokud jste si brokera vybrali, založte si u něho účet a můžete začít obchodovat. Věrohodný broker by se rovněž měl řídit regulatorním požadavkem na oddělení klientského účtu (respektive peněz na něm vložených) od účtů svých vlastních. Měli byste rovněž vědět, že peníze, které máte u brokera složeny, jsou ze zákona pojištěny. Na rozdíl od peněz na bankovním účtu ale jen do výše 90 procent, maximálně však do výše 20 tisíc eur.
jak začít investovat, jak investovat

Jak vybrat správné akcie a sledovat trh

Na samotné technice obchodování není nic složitého. To jste si ostatně mohli vyzkoušet prostřednictvím demo účtu u vámi zvoleného brokera. Nyní nastává ta těžší část investování do akcií obchodovaných na burze. A sice vybrat ty správné tituly. Jak je ale poznat?

Důležité je si uvědomit, že neexistuje žádné univerzální kritérium, na jehož základě by se dalo říci “těmto akciím se vyhni” nebo “tyto akcie jsou bezpečné”. Stejně tak neexistuje žádná zázračná strategie, která vám při obchodování na burze zajistí úspěch. Obchodování a investování znamená práci se statistikou, řízením rizika a peněz, a do značné míry je to o psychologii. Jestliže se vám tyto kategorie podaří dobře zvládnout, máte naději, že na trzích můžete dlouhodobě profitovat.

Před samotným výběrem akcií, do kterých budete investovat, si ujasněte, co od toho vlastně očekáváte. Chcete v relativně brzké době vydělat hodně peněz? Inu, kdo by nechtěl. Jenže vydělat hodně a rychle je něco jako burzovní kvadratura kruhu. Pokud byste se o to přece jen pokoušeli, znamená to pro vás podstoupit obrovské riziko, sedět prakticky 24 hodin denně u počítače a sledovat dění nejen na trzích, ale i v globální ekonomice a vyhodnocovat možné dopady těch či oněch politických rozhodnutí ve významných zemích světa.

jak začít investovat, jak investovat peníze
Akcie Tesla

Jako rozumnější varianta se jeví nejprve nějakou dobu pozorovat trh, vyhodnocovat, jak se vyvíjejí akcie firem z různých sektorů, nakolik jsou citlivé na průběh hospodářského cyklu, rozhodování centrálních bank o měnové politice nebo no geopolitické události. Je velmi pravděpodobné, že během zdravotní krize budou v kurzu farmaceutické společnosti, počas válečných konfliktů naopak firmy zbrojařské. Jestliže významné centrální banky světa signalizují zvýšení úrokových sazeb, pak je to špatná zpráva pro akcie en bloc.

Z dlouhodobého hlediska se vyplácí investovat do akcií společností, které popsaným vnějším vlivům podléhají co nejméně. Může se jednat například o firmy z potravinářského sektoru, zdravotnictví, ale například i sektoru energetického. Naopak mezi firmy citlivé na hospodářský cyklus lze zařadit technologické tituly, částečně i firmy energetické (hlavně těžařské) nebo bankovní sektor.

Pokud se chcete do pozorování trhu ponořit hlouběji, můžete sledovat analýzy nejrůznějších poradenských firem. Analýzy jsou v zásadě dvojího typu: fundamentální a technické. Fundamentální analýza vychází z hmatatelných výsledků dané společnosti nebo okolností, které její situaci mohou ovlivnit. Vedle finančních kritérií (jako ziskovost, obrat a podobně) lze brát v potaz i kritéria, která ovlivňují firemní prostředí. Naopak technická analýza vychází čistě z historického vývoje hodnoty dané akcie na burze. Pro dlouhodobé rozhodování je relevantnější analýza fundamentální, z krátkodobého hlediska lze vsadit na analýzu technickou. Obě však mají své limity, které spočívají ve faktu, že jste mohli něco přehlédnout nebo že historie se nemusí vždy perfektně zopakovat.

Jak investovat – minimalizujte rizika

Už bylo několikrát řečeno, že investování do akcií patří mezi nejrizikovější způsob, jakým se lidé snaží zhodnotit své úspory. To však neznamená, že nastíněná rizika nelze zmenšit. Zásadní je vytvářet investiční portfolio. Jeho skladba by měla být taková, aby propad hodnoty jednoho typu aktiv byl vyvážen (ideálně převážen) zvýšením hodnoty jiného typu aktiva. Takovému skládání portfolia říkáme diverzifikace.

Diverzifikovat lze i portfolio v rámci investic do akcií. Jde zkrátka o to neinvestovat celý balík peněz, který máme vyčleněn na nákup akcií, pouze do akcií jediné společnosti nebo jediného sektoru.

obchodování na burze, jak investovat, jak začít investovat
Diverzifikace

Vyvážené akciové portfolio lze sestavit z titulů, které jsou citlivé na průběh hospodářského cyklu, ale i takových, které drží hodnotu bez ohledu na to, jak se momentálně ekonomice daří. Jakou váhu jednotlivým typům akcií v rámci svého portfolia přisoudíme, závisí především na našich preferencích, přesněji řečeno na našem vztahu k riziku.

Jsme-li ochotni riskovat, můžeme ve větší míře investovat do cyklických akcií, mezi něž patří typicky některé energetické (zejména těžařské) společnosti, bankovní tituly, stavební firmy, v současné době také akcie zbrojařských společností. K titulům, jež tolik hospodářským cyklům nepodléhají, patří (jak už bylo rovněž řečeno) akcie potravinářských firem, zdravotnických společností a podobně.

Jestliže se rozhodujeme držet se při zemi, pak je vhodné své akciové portfolio “zatížit” spíše necyklickými tituly. Jsme-li vůči riziku neutrální, stejně neutrální by mělo být i naše akciové portfolio.

Za rozumné lze považovat také investici do takzvaně dividendových akcií. U nich zpravidla neočekáváte a ani nepředpokládáte rychlé a výrazné zhodnocení, zato si od jejich držby slibujete inkaso podílů na zisku. A pokud během období, kdy akcii držíte, taková akcie zároveň vzroste na hodnotě, berte to jako dodatečný výnos.

Zapomenout bychom ale neměli ještě na jeden parametr, který může náš úspěch či neúspěch investování do akcií ovlivnit. A tím je likvidita konkrétní burzy i konkrétního akciového titulu. Likvidita trhu nebo akcie je charakteristika, která nám říká, v jakém objemu se na daném trhu nebo s danou akcií obchoduje.

Čím nižší je likvidita, tím méně často se na daném trhu tvoří cena akcie, a tím vyšší riziko podstupujeme. Někdy totiž stačí jeden či dva obchody, aby došlo k vytvoření ceny, která ovšem může výrazně kolísat. Naopak na trzích, kde se obchodují obrovské objemy akcií (a tedy peněz), tím čitelnější takový trh je, včetně jeho akciové cenotvorby. Relativně málo likvidním trhem je Pražská burza cenných papírů a v jejím rámci ještě vedlejší trh. Naopak mezi velmi likvidní trhy patří známé akciové burzy jako Frankfurt nad Mohanem, Londýn, New York nebo Tokio.

Při investování rovněž nezapomeňte stanovit investiční cíl. Chcete spíše vydělat na zhodnocení akcií, nebo je pro vás zajímavější stabilní dividendový výnos? A určete si rovněž strategii. Budete akcie nakupovat pravidelně v menších objemech (doporučeno), nebo zariskujete a budete se snažit nakupovat v době, kdy je hodnota akcií nízko?

Pár tipů na úspěšné obchodování na burze

To nejhorší, co se vám může při obchodování na burze stát, je podlehnout emocím. Proto je dobré si dopředu stanovit cíl, se kterým do akciového dobrodružství jdete. A tohoto cíle nebo plánu se pak držte. Připravte se na to, že vývoj akciového trhu je do značné míry ovlivněn psychologií investorů. Je velmi snadné propadnout nějaké nákupní horečce a investovat do akcií takřka bez rozmyslu, stejně jako propadnout prodejní panice.

Jedno z pravidel říká, že se vyplatí nakupovat, když se trh odráží ode dna, a akcie držet, kdy trh padá. A když padá, využít příležitost a pár akcií za příznivou cenu dokoupit. Věhlasný americký investor Warren Buffett je dokonce přesvědčen, že úspěšnou strategií je jít takzvaně proti trhu. Tedy když všichni prodávají, vy kupujte. A když všichni kupují, vy prodávejte. Můžete to vyzkoušet. Zároveň ale stále sledujte dění okolo, především politiku, kterou provádí nebo se chystají provádět centrální banky. Je-li na obzoru měnové zpřísňování, akciové trhy nejspíše zamíří směrem na jih. Pokud centrální banky svou politiku uvolňují, je pravděpodobné, že akcie porostou.

jak investovat, Warren Buffett, jak začít investovat
Warren Buffett

Pokračujte ve čtení: Recenze brokera Zetano – Kvalitní platforma vhodná i pro začátečníky

Článek je dostupný i v dalších jazycích. Slovenskou verzi si můžete přečíst zde. Anglickou verzi najdete na webu trader-magazine.com.