Jak začít podnikat: Průvodce pro nové podnikatele

Obsah článku

V čem podnikat – nápady na podnikání

Všichni začínající podnikatelé musí sami přijít na to, jak si vybrat obor, najít klienta a propagovat produkt. V tomto článku vám poradíme, jak neopakovat typické chyby začínajících podnikatelů, jak se připravit na vstup na trh a jak položit správné základy svého podnikání a uskutečnit nápady na podnikání. Dočtete se, jak začít podnikat.

Ne vždy se z touhy po vlastním podnikání zrodí podnikatelský nápad. Pokud se chcete stát podnikatelem, ale nemáte představu, co prodávat, odpovězte si na tyto otázky: Co vás baví dělat? Co se chcete naučit a co už umíte? Co můžete pro svého klienta udělat ještě dnes? A konečně, potřebuje vůbec klient tento produkt?

Podnikání nemá smysl, pokud váš produkt neodpovídá na potřebu zákazníka – podnikání začíná řešením nějakého problému zákazníka. Před vstupem na trh si ověřte, zda bude o vaši nabídku zájem: zkuste produkt prodat prvním zákazníkům. Analyzujte, které produkty a služby jsou u vašich konkurentů oblíbené a proč, a porovnejte je se svými vlastními.

Pokud již máte podnikatelský nápad, položte si stejné otázky a ujistěte se, že vás žádná z nich nezaskočí.

jak začít podnikat

Mohlo by vás také zajímat: Tradematics.com Recenze – Regulovaný broker

Jak si vybrat obor a klíčový segment

Snaha vést vlastní podnik je, bez ohledu na výsledek, novou zkušeností a učením. Úspěch podnikání do značné míry závisí na tom, jaký podnikatelský start si člověk na začátku náročné, ale zajímavé cesty zvolí. Pouze 1 z 10 začínajících podniků přežije a rozvíjí se v silné konkurenci na trhu. Proto, abyste nebyli zklamáni a nepřišli o mnoho peněz, doporučujeme zvolit si takové odvětví, které nevyžaduje velké finanční investice do začátku.

Jedním z nejoblíbenějších podnikatelských nápadů je provozování internetového obchodu.

Zájem spotřebitelů o nakupování online roste velkým tempem, stejně jako počet prodejců. Velkou výhodou online nakupování je, že není třeba pronajímat si kanceláře a sklady. Je možné pracovat na cestách – odesílat zboží ze skladu výrobce do skladu online agregátora nebo na adresu kupujícího.

Pokud vás online obchodování neláká, podívejte se při hledání odpovědi na otázku, jaký druh podnikání založit jako začínající podnikatel, na každodenní potřeby lidí. Například v oblasti potravin a nápojů. Lidé se občerstvují při všech myslitelných situacích, při procházkách, cestou do práce, na ulici. A to je důvod, proč poptávka po rychlém občerstvení vždy byla a bude.

Podnikatel může nabízet tradiční sortiment výrobků nebo připravovat exkluzivní pokrmy podle autorských receptů. Zvláštností tohoto podniku je, že na rozdíl od kaváren a restaurací, zůstává během karanténních omezení méně zranitelný. Na přeplněných místech jsou prodejny rychlého občerstvení stále žádané.

Níže popsané tipy využijete, ať už si vyberete jakékoli podnikatelské odvětví. Vybrali jsme je tak, aby pro vás byly relevantní a použitelné v každém případě. Ale stejně nezáleží na tom, jaký obor si vyberete, níže popsané tipy budou relevantní a použitelné v každém případě.

1. Spočítejte počet potenciálních zákazníků

Na začátku je důležité nezaměřovat se na celou specializovanou oblast, ale jen na určitý segment. Kdo přesně bude vaše služby využívat a jak často je bude využívat? Pokud si například otevíráte vizážistické studio, vašimi klienty mohou být profesionální umělci, modelky nebo obyčejní lidé – rozhodněte se, na koho se zaměříte. Podívejte se do veřejné sféry a využijte statistické údaje k zpřesnění předpovědí.

2. Zhodnoťte solventnost publika

Trh může být obrovský, ale zisky z něj jsou skromné. Při tvorbě podnikatelského plánu zvažte nejen potenciální dosah, ale také platební schopnost potenciálních klientů, protože ta také určuje, kolik bude výrobek stát.

3. Zjistěte, kolik máte konkurentů

Analyzujte, kolik nabídek je na trhu a jak jsou prezentovány – můžete vyniknout? Pokud máte mnoho konkurentů, zaměřte se na užší segment.

4. Identifikujte své výhody oproti konkurenci

Vžijte se do situace svých zákazníků a přemýšlejte o tom, v čem je vaše značka lepší než ostatní. Nižší cena zboží by neměla být jedinou výhodou – nezapomeňte na hodnotu výrobku pro zákazníka.

Business plán a finanční model: Základ úspěšného podnikání

Abyste se při realizaci vlastního projektu nesetkali s potížemi, je nutné předem vypracovat efektivní business plán. Měl by obsahovat předpokládané náklady, možnosti propagace výrobků vaší společnosti a náklady na jednotlivé typy výrobků a služeb. Je žádoucí předepsat přibližnou výši budoucího příjmu. Plán je sestaven pouze pro vaše pohodlí a není kontrolován bankou ani investory, takže jej můžete sepsat v jakékoli formě, která vám vyhovuje. Během realizace projektu vám tento plán pomůže nevynechat důležité fáze práce.

Kromě toho je vhodné upřesnit plánované náklady na počáteční fázi podnikání, aby nedošlo k překročení rozpočtu na nepředvídané události. Snažte se nepoužívat hotový podnikatelský plán stažený z internetu, protože se jedná spíše o zprůměrované hodnoty, které ve skutečnosti vůbec nemusí odpovídat skutečným číslům.

v čem podnikat

Jak získat peníze na svůj nápad

Pokud s podnikáním teprve začínáte, je vhodné vyhnout se půjčkám nebo úvěrům, ale raději použít vlastní kapitál, i když je malý. Nezapomeňte, že podnikání s sebou často nese určitá rizika, a pokud se něco pokazí, podnik zavřete a budete muset dlouho splácet své úvěrové závazky. Každá půjčka je velká zodpovědnost!

Pokud jste stále odhodláni začít podnikat, zvažte vládní programy na podporu malých podniků (granty, soutěže, pobídky a státní dotace pro začínající podnikatele), potenciální investory nebo crowdfunding. V případě posledních dvou možností byste měli podíl investorů/krowdfundingu určit hned, abyste se vyhnuli budoucím nedorozuměním.

Hledáte obchodníka s CFD? recenze společnosti INVESTAGO

Jak začít podnikat – Právní a daňové aspekty podnikání

Mnoho lidí, kteří uvažují o založení vlastního podniku, nevyhnutelně stojí před volbou formy, jakou bude tento podnik následně provozován. Legislativa nám nabízí dvě možnosti, jak podnikat – buď jako právnická osoba, nebo jako živnostník. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto forem?

OSVČ

Daňové zatížení – samostatně výdělečně činné osoby mají na první pohled příznivější 15% sazbu daně z příjmu, ale je třeba mít na paměti, že kromě toho musíte platit sociální a zdravotní pojištění. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pak zdaněn, ale pokud jsou vaše výdaje nízké, můžete využít tzv. paušál v závislosti na typu podnikání. Kromě toho mohou osoby samostatně výdělečně činné využívat různé daňové odpočty (například na děti), které mohou výrazně snížit daň.

OSVČ se obvykle vyplatí na začátku podnikání, kdy nevíte, jak velké budou vaše příjmy. U osob samostatně výdělečně činných hrají na začátku podnikání určitě roli nižší náklady na založení podniku a nižší náklady na vedení účetnictví (nebo daňové účetnictví).

Společnost (s. r. o.)

Daňová povinnost – sazba daně z příjmu je 19 %, ale na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných se na s. r. o. nevztahují odvody na zdravotní a sociální pojištění. Daň se platí ze zisku, který je rozdílem mezi příjmy a výdaji dosaženými podnikem v daném roce. V porovnání se samostatnou výdělečnou činností zde není důležité, kolik peněz vám přišlo na účet, ale kolik jste během roku skutečně vyfakturovali.

S. r. o. vzniká zpravidla tehdy, když společnost generuje vyšší příjmy, s čímž souvisí větší odpovědnost za podnikání, nebo v situaci, kdy je třeba vyčlenit nějaký podnik, mít ve společnosti dalšího společníka nebo investora, k čemuž s. r. o. nabízí jednodušší legální procedury. 

Nepřehlédněte: [TOP 10] Do čeho investovat v tomto roce?

Jak oslovit cílovou skupinu

Váš nápad se osvědčil, dosáhli jste prvního zisku, podepsali jste lukrativní smlouvu na zboží nebo služby a nyní je čas aktivně rozvíjet vaše podnikání. Abyste přilákali co nejvíce zákazníků, potřebujete správnou propagaci.

Aby se spotřebitelé o vašem produktu dozvěděli, použijte správné marketingové kanály. Najděte odpovědi na tyto otázky: Jaké stránky navštěvují potenciální zákazníci, jak a kam chodí po práci, které blogery a značky sledují, jaká videa sledují?

Začněte spuštěním online prodeje prostřednictvím populárních webových stránek, vizuální reklamy a následně propagujte svou značku na svých webových stránkách a sociálních sítích. Marketingové kampaně jsou nezbytné pro získání nových zákazníků a budování zákaznické základny.

Google Ads bude užitečným nástrojem: služba poskytuje měsíční statistiky vyhledávání klíčových slov.

jak získat peníze

Jak začít podnikat – Klíče k úspěchu

 Nezapomeňte, že chyby jsou užitečné.

Poučte se z negativních zkušeností svých i ostatních a nevzdávejte se po sérii porážek. Problémy a krize jsou normální a nutí vás hledat nová řešení.

Plánujte

Provozování vlastního podniku nevyžaduje o nic méně disciplíny než zaměstnání. Bez cílevědomosti a konkrétnosti se nelze pohnout kupředu – stanovit si úkoly na den, měsíc, rok atd.

 Přijměte opatření

Odhoďte perfekcionismus: Je lepší uvést na trh nedokonalý produkt a rychle vyladit proces, než se podvolit konkurenci a obětovat svou výdělečnou sílu.

 Analýza

V každé fázi analyzujte vykonanou práci. Pokud zjistíte, že další krok vás nepřiblíží k cíli, změňte svůj plán.

Založení vlastního podniku není snadné, ale pokud ho budete brát vážně a zodpovědně, projekt se vám určitě podaří. Je důležité milovat to, co děláte, protože jen tak můžete dosáhnout vysokého výkonu ve svém budoucím podnikání.

Články jsou dostupné také v jiných jazycích:

1 komentář

Comments are closed.