Výhled na Prahu

Za samotný čtvrtý kvartál se zahraniční dluh zvýšil o 105 miliard Kč. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.

Zadluženost Česka

Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů byl v posledním čtvrtletí určující růst zadlužení bankovního sektoru vzhledem k navýšení stavu krátkodobých přijatých půjček a bankovních dluhopisů držených zahraničními investory. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti Česka je 42,9 procenta.

Na soukromý sektor připadá ze zahraničního dluhu 73,7 procenta. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky firem s majoritní účastí státu.

V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 40,9 procenta.

Z hlediska instrumentů jsou v zahraničním dluhu nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a dluhopisy. V souhrnu představují 41,7 procenta zahraničního dluhu.

Zdroj: ČTK