Koronavirová krize znamenala ekonomický, politický i sociální šok. Proto je hlavním tématem voleb opětovné nastartování Česka. Nová vláda se ocitne doslova v minovém poli, kdy bude řešit nárůst státního dluhu, sociální otázky a podporu podnikatelů zároveň. Některé body jdou přímo proti sobě a tak bude vládnutí obtížné – dá se říci, že nový kabinet zasedne v nejhorší krizi za posledních 30 let. Článek se pro zjednodušení zabývá programy tří nejsilnějších politických uskupení.

Jak již bylo uvedeno, mezi nejpalčivější problémy patří vysoké rozpočtové schodky. ČR má jedno z nejrychlejších temp zadlužování v EU a otázka, co dál, bude důležitým tématem voleb. Vláda v této souvislosti deklaruje rozpočtovou odpovědnost, avšak ve volebním programu ANO je spíše vágní prohlášení o tom, že se bude „snižovat schodek a zadlužení státního rozpočtu vůči HDP“. Opozice je v tomto konkrétnější. Piráti a Starostové chtějí každoroční deficit „zkrotit“ během čtyř let do 3 % HDP (cca 180 mld. Kč) a koalice Spolu do 1,5 % HDP (okolo 90 mld. Kč).

Piráti a STAN se v rozpočtové politice soustředí především na příjmovou stránku – tj. na zavedení ekologických daní (mezi jinými těžbu nerostných surovin), zdanění komerčních nemovitostí nebo kapitálových příjmů. Naopak SPOLU nechce zvyšovat daně (navrhuje mj. daňovou brzdu od konkrétní výše) a zaměřuje se spíše na krocení výdajů – např. snížením počtu úředníků o 13 %.  Rozpočet pak chtějí „svázat“ tzv. Fiskální ústavou s přísnými pravidly.

Dalším velkým tématem je zachování sociálních standardů. Hnutí ANO v této souvislosti slibuje průměrný důchod ve výši 20 000 Kč (do konce volebního období) a rodičovský příspěvek na 400 000 Kč (nyní 300 000 Kč). PirátoSTAN budou valorizovat platy státních zaměstnanců i slevy z daně z příjmů a stejně jako SPOLU plánují zvýhodnit částečné úvazky. Druhá z koalic nadto slibuje vyšší daňové úlevy pro rodiny s dětmi.

Opoziční uskupení dále hlouběji nastiňují penzijní reformu, přičemž obě garantují minimální výši důchodu. Piráti a Starostové mj. navrhují nový státní fond, kde si budou lidé dobrovolně spořit nad rámec povinného sociálního pojištění a SPOLU chtějí rozšířit dosavadní soukromé penzijní připojištění směrem k západním vzorům, aby bylo pro investora výnosnější (problémy českých penzijních fondů byly dříve popsány zde).

Slibovaný restart ekonomiky se ale neobejde bez podpory podnikání. Hnutí ANO hodlá zvýšit hranici povinné registrace k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a dále zřídit Národní rozvojovou banku, která bude podnikatelům pomáhat s investicemi. SPOLU chtějí snížit sociální pojištění o 2 % a odbyrokratizovat stát (především elektronizací státní správy nebo rušením stávajících povinností při zavádění nových). Taktéž PirátoSTAN rozpracovávají téma digitalizace jako cestu k zefektivnění státu.

Na závěr jen to, že bude zajímavé sledovat výsledný programový průsečík po volbách.