Fingood je P2B crowdfundingová platforma, která nabízí investorům možnost podílet se na úvěrování českých malých a středních podniků. Co je to ale crowdfunding? Pro snazší pochopení tématu je třeba tento termín vysvětlit.

Investice mají různou podobu – cenných papírů veřejných společností, mladých začínajících podniků, několika druhů aktiv a dalších. Lidé, kteří investují, se nazývají investoři. Soukromým investorem se může stát každý: střední manažer, finančník, lékař, učitel, student nebo důchodce. Není k tomu potřeba žádné zvláštní vzdělání. Pro tyto lidi je to způsob, jak si přivydělat. Investice mají investorovi přinést zisk, nejsou však zárukou jeho dosažení. Různé způsoby investování poskytují různé možnosti generování příjmů, ale ve všech případech existuje riziko, že investor místo zisku dosáhne ztráty. V našem dnešním přehledu se pokusíme přesněji ověřit, co je to P2B investování na příkladu společnosti Fingood. A náš exkurz do světa investování začíná…

Obsah

Fingood je P2B crowdfundingová platforma, která nabízí investorům možnost podílet se na úvěrování českých malých a středních podniků. Co je to ale crowdfunding? Pro snazší pochopení tématu je třeba tento termín vysvětlit.

Jednoduše řečeno, crowdfunding je metoda získávání kapitálu od velkého počtu jednotlivců. Každý jednotlivec investuje relativně malou částku peněz, která se sdruží a poskytne tak prostředky potřebné pro projekt. Na oplátku investoři získávají finanční a/nebo nefinanční výhody v závislosti na typu crowdfundingové kampaně.

Společnost byla založena již v roce 2016, avšak určitou dobu spíše stagnovala a její vývoj upadal. Jak se zdá, nyní s příchodem nového lídra Víta Endlera získává ve svém vývoji nový náboj.

Platforma registruje více než 4 500 investorů a investovalo se do více než 70 kampaní.

Fingood – co nabízí a jak funguje

Fungování systému Fingood je naprosto nekomplikované. Potřebuje-li firma půjčku, kupříkladu na rozvoj podnikání, obrátí se na službu Fingood s žádostí o financování. Následně společnost zkontroluje úvěruschopnost žadatele o půjčku, a pakliže žádost projde interním screeningem, půjčka je nabídnuta na platformě, kde se na jejím získání mohou podílet malí investoři, a to už od tisíce korun.

Rozhodnutí investovat do určitého projektu se nazývá závazek. Vyčkává se, než se najde dostatečný počet investorů, aby byl úvěr plně financován. Následně společnost Fingood kontaktuje investory a požádá je, aby svůj předem přislíbený závazek zaslali – na úhradu musíte mít celkem 3 dny. Po dobu trvání investice jsou investorům měsíčně vypláceny splátky půjčky a výnos z úroků (společnost Fingood si také účtuje měsíční poplatek za zprostředkování investice).

Společnost Fingood se v minulém roce a půl soustředila výhradně na tuzemský trh. Teprve nyní chce vstoupit na evropské trhy, a proto nyní pracuje na expanzi své licence. To jí umožní poskytovat služby v EU, přičemž prvním cílem společnosti je Slovensko a to hlavně díky podobnému právnímu prostředí, které může start v cizí zemi značně usnadnit. Jako další přijdou na řadu digitálně vyspělé ekonomiky, tedy nordické země a Pobaltí. Získaná licence umožní společnosti Fingood rozvoj v celé EU, proto seznam potenciálních trhů není zdaleka celý.

Jak se registrovat a kolik vás to bude stát

Abyste mohli využívat crowdfundingové aktivity na platformě Fingood, musíte si vytvořit účet.

Přejděte na webové stránky společnosti Fingood a klikněte na tlačítko „Začít investovat“ vpravo.

crowdfunding

Poté se rozhodnete mezi dvěma možnostmi, konkrétně zda chcete investovat pro sebe (fyzickou osobu) nebo pro svou společnost.

Dále je třeba vyplnit základní údaje, jako je váš e-mail a heslo, a zároveň se poprvé seznámit se všemi pravidly portálu. Prověřte svůj e-mail, bude třeba potvrdit zadanou e-mailovou adresu.

Po tomto kroku budete muset uvést své osobní údaje za účelem ověření své totožnosti, podobně jako při zakládání bankovního nebo investičního účtu.

Během nahrávání dokumentů buďte opatrní na velikost souboru, protože pokud povolenou velikost překročíte, portál ohlásí chybu při ukládání.

Na závěr si stáhněte poplatkovou smlouvu a podepište ji prostřednictvím SMS kódu. Mezi crowdfundingovými plaftorfami na českém trhu je to zcela běžná praxe.

Přečtěte si recenzi Zetano – nabízí demo účet a akademii

Když si úspěšně vytvoříte účet Fingood, budete potřebovat 1-2 pracovní dny na ověření totožnosti, avšak mezitím si můžete postupně přichystávat svůj první projekt, který se vám zalíbí.

Fingood ale neprověřuje výhradně žadatele o půjčku, ověřuje také investory. Mezi investory se mohou zapojit jak fyzické, tak právnické osoby. Od investorů společnost vyžaduje kopie dvou dokladů identity a výpis z bankovního účtu (stačí je naskenovat při registraci). Uvedené doklady společnost vyžaduje pro účely kontroly ČNB. Po zřízení účtu je nutné zaslat symbolickou částku (1 Kč) z bankovního účtu, který uvedete při registraci. Tím se potvrdí, že účet je funkční a že můžete dostávat měsíční platby s úroky.

Poplatky a platby

Ale co poplatky za platfromu a platební metody? Aby byla naše Fingood recenze co nejužitečnější, nemohli jsme tyto informace vynechat. Podívejme se tedy blíže, jak je to s poplatky.

Společnost Fingood usiluje o to, aby investoři dostali možnost využívat kvalitní služby, za které si pochopitelně bere poplatek. Avšak náklady na vaši investici na této platformě lze poměrně snadno spočítat. Neplatíte nic za zřízení účtu investora, jeho vedení a výběr prostředků. Pouze zprostředkovatelský poplatek, který si společnost Fingood strhává, činí 9 % z výnosů vaší investice.

fingood recenze

Úhrady na platformě probíhají bankovním převodem – jakmile investoři přislíbí cílovou částku, jsou peníze odeslány na platformu. Upozorňujeme, že výnosy, které shromáždíte na bankovním účtu, je nutné uvést v daňovém přiznání a podléhají 15% zdanění podle platné legislativy. Od roku 2022 je pak minimální výše investice stanovena na pouhých 1 000 Kč. Platformu Fingood si tedy můžete pro začátek otestovat s „pár drobnými“.

Investiční návrhy projektu Fingood

Fingood do června 2022 zajistil financování pro takřka 150 projektů. Prostřednictvím podrobností o individuálních developerských projektech se dozvíte opravdu komplexní informace, jež Vám mohou zjednodušit Vaše investiční záměry.

vyplatí se

Zvláště důležité jsou podklady, které mají registrovaní uživatelé k dispozici, a to:

 • Výsledky analýzy
 • Odborná zpráva
 • Podrobné ekonomické parametry uchazeče o půjčku

 Před investicí budou důležitá zejména následující kritéria:

PŘITAŽLIVOST PROJEKTU

Je dobré uvědomit si, že máte možnost vybrat si, kam půjdou vaše peníze.

Vždy podpořte odvětví, o které se zajímáte, vložte peníze do projektu, který vás láká, a zároveň zafinancujte designově zajímavou službu nebo český podnik.

ČÁSTKA HODNOCENÍ

Samozřejmě na první pohled platí, že „čím vyšší výnos, tím lépe“, ale uvědomte si, že ve světě investic je výnos vždy vyjádřením úrovně rizika nebo míry zajištění vaší investice.

Dbejte také na délku trvání půjčky. Občas si společnosti půjčují na více let, takže bude trvat déle, než se vám všechny peníze vrátí, včetně zhodnocení.

LHŮTA PLATBY

Velmi důležitým aspektem při sestavování portfolia je také investiční horizont. Část investorů si zvolí společnost, které bude důvěřovat a spokojí se s investicí na 3 nebo 4 roky.

Další investoři dávají prostor rychlé kapitálové návratnosti (zejména u úvěru s balónovou splátkou na konci doby splatnosti) a pak hledají investice s 12 nebo 24měsíční splatností.

Společnost Fingood nabízí investice se lhůtou splatnosti od 6 měsíců do 4 let, takže pro každého investora se najde vhodná investice.

Je Fingood bezpečný?

Největším rizikem při investování přes společnost Fingood je, že tato instituce úvěr nesplatí nebo se dostane do úpadku. Pro tento případ je však investor částečně pojištěn movitým a nemovitým zajištěním. Ovšem může se stát, že přístup ke svým aktivům získáte až po úspěšném provedení exekuce a následném prodeji majetku společnosti. Vrácení investice se tedy může opozdit, nicméně o všechny své peníze jistě nepřijdete. Výhodnější však vždy je, pokud je zástavou úvěru převážně nemovitost.

vyplatí se

Přestože Fingood nabízí omezený počet projektů, není moudré investovat všechny své investiční peníze ihned do první zápůjčky, jež se po registraci na platformě objeví. Investování do port projektů najednou může zároveň sloužit jako částečná ochrana před rizikovým scénářem – jedná se o diverzifikaci vašeho investičního portfolia.

V krajním případě je možné, aby společnost Fingood zorganizovala právní vymáhání, ale náklady na soudní řízení ponesou investoři v poměru k investované částce.

Fingood – Zkušenosti uživatelů

Moderní společnost vidí v tomto velmi progresivním způsobu investování B2P velký potenciál. Pro lidi, kteří mají o tento způsob investování zájem, ale nevědí, jak začít a hledat vhodné kandidáty, je řešením platforma Fingood.cz, která prostřednictvím svých klientů a investorů investuje do ověřených společností s minimálně dvouletou historií a dostatečným zajištěním.

Platforma Fingood.cz se na základě zájmu veřejnosti o investiční crowdfunding rozrostla jen v roce 2021 o 650 % a ztrojnásobila svou investorskou základnu. V současné době investuje prostřednictvím platformy přibližně 5 000 aktivních investorů. Společně loni investovali přes 330 milionů korun do více než 100 konkrétních vybraných firem a finančně tak přispěli na jejich růst.

Čtěte také recenzi na konkurenční Wonderinterest

Důvodem prosperity investiční platformy Fingood.cz jsou perspektivní sazby, které směle dokáží konkurovat bankovním investičním nabídkám. Pro investory je přislíbeno 7-10% zhodnocení dostupných prostředků, v průměru 8,7 %.

Možnost investovat na Fingood.cz se pohybuje od 5 000 Kč. Týdně mají investoři k dispozici dvě až tři nové investiční pobídky a vždy obdrží podrobnou zprávu o projektu včetně hospodářských výsledků vybrané společnosti včetně analýzy rizik.

Na této platformě si investoři mohou vybrat ze značné nabídky osvědčených českých subjektů z řady sektorů, od developerských až po cateringové služby.

Webové rozhraní a obsah

Prvním znakem webového rozhraní společnosti Fingood je informační jednoduchost. Velká písmena, strukturované stránky, užitečné informace – to vše je Fingood web. Žádná skrytá tlačítka, stránky pro registraci nebo přihlášení jsou přímo v pravém horním rohu.

V sekci FAQ najdete velmi užitečný obsah a samozřejmě odpovědi na otázky.

vyplatí se

V případě, že vám sekce FAQ nepomohla, můžete kontaktovat představitele platformy Fingood telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím live-chatu.

fingood

Sekce blogu by měla být povinně zmíněna jako velké plus a aktivita na sociálních sítích zvyšuje důvěru k platformě. Je vhodné zmínit mobilní aplikaci Fingood pro iOS a Android, ve které můžete sledovat své portfolio, mít plnou kontrolu nad svými investicemi a dostávat oznámení o nových investičních příležitostech.

Před nedávnem společnost Fingood spustila kalkulačku Finkulačka, pomocí které si snadno vypočtete všechny typy investic nebo půjček. Získáte tak přístup k investorskému panelu a názorný přehled o investicích. Velkým plusem je možnost investovat přímo v aplikaci.

Fingood – výhody a nevýhody

Zde jsme se pokusili popsat nejviditelnější a z našeho pohledu nejvýznamnější výhody a nevýhody platformy Fingood. Nic není dokonalé, takže prostor pro zlepšení určitě existuje.

PŘEDNOSTI

 • Podpora českých malých a středních podniků
 • Transparentní a přehledná činnost
 • Bez poplatků
 • Jednoduchá možnost diverzifikace prostřednictvím investic do více projektů najednou.
 • Platforma v češtině – podpora je k dispozici v českém jazyce a investujete v českých korunách – není třeba se chránit před rizikem měnového kurzu
 • Stanovená výše minimálních investic činí 1 000 Kč

NEGATIVNÍ VLASTNOSTI

 • Žádná záruka a možnost odstoupení od investice
 • Žádné automatické investování
 • Žádný sekundární trh
 • Nižší počet dostupných projektů
 • Pokud není dostatek investorů, kteří by projekt financovali, investice se neuskuteční

Několik slov na závěr

V naší recenzi Fingood jsme se snažili být co nejobjektivnější a zkontrolovat a otestovat platformu z různých úhlů pohledu.

Společnost Fingood je důvěryhodným poskytovatelem investic, o čemž svědčí její zápis v registrech ČNB.  Společnost Fingood se dosud potýkala s relativně malou paletou investičních příležitostí, což je možná škoda, ale naopak získáte docela dobrou záruku, že budete investovat do opravdu hodnotného projektu. Nevýhoda platformy spočívá také v nízké likviditě prostředků – investici nemůžete předčasně ukončit. Rovněž je třeba si pečlivě přečíst prospekt každé investice, abyste zjistili, zda je úvěr dostatečně zajištěn – nejlépe nemovitostí. Mezi pozitiva však jednoznačně patří minimální výše investice 1 000 Kč.

Zajímavě vypadá zhodnocení fondů a pochvalu si zaslouží i transparentnost poplatků – Fingood si účtuje jediný poplatek. Bezpečnost investice není nikdy stoprocentní, ale vzhledem k důkladné analýze individuálních projektů je pravděpodobnost investičního neúspěchu minimální, i když v bouřlivých podmínkách ekonomiky ji nelze nikdy jednoznačně odmítnout.

Čtěte dále: Recenze Zetano obchodování s CFD

Fingood je tak bezpečnou investiční platformou, díky které se nemusíte bát o své peníze.

Pověstnou třešničkou na dortu je fakt, že platforma má silné odborné zázemí a vlastní tým (např. v oblasti vývoje IT a zákaznické podpory) a komunikuje s investory otevřeným způsobem.

Fingood si již pro rok 2023 vytyčil velmi ambiciózní cíl přesáhnout 1 miliardu finančních prostředků a stát se důležitou alternativou pro financování podnikání a investičním nástrojem pro investory. Dosažení tohoto cíle usnadní zejména příliv nových kapitálových zdrojů.

Z malého startupu se tak stal renomovaný investiční systém, který se těší stále větší oblibě investorů a umožňuje jim zhodnotit své prostředky s výhodným úrokem a vložit je do spolehlivě zaručených produktů.

Jaké jsou výhody crowdfundingu?

Nemohli jsme vás, naše milé čtenáře a investory, nechat bez zajímavostí o crowdfundingu. Zde je několik užitečných tipů.

crowdfunding

Pro malé podniky mohou crowdfundingové kampaně nabídnout některé výhody oproti tradičnějšímu financování. Patří mezi ně:

 • Žádné starosti se splácením. I když chcete svým crowdfundingovým zákazníkům splnit jejich přání, koncept crowdfundingu funguje spíše jako grant než jako půjčka. Na mnoha crowdfundingových platformách nemusíte peníze vracet ani platit úroky.
 • Snadný způsob, jak mohou majitelé firem získat kapitál. Crowdfunding dobře funguje pro začínající podnikatele a lidi, kteří začínají podnikat a u nichž může být méně pravděpodobné, že budou mít nárok na tradiční financování. Ve skutečnosti bývají ženy při využívání crowdfundingu k financování rozvoje podnikání úspěšnější než muži.
 • Větší efektivita. Nemusíte věnovat čas přípravě rozsáhlého podnikatelského plánu nebo prognózy a nepotřebujete podrobné finanční výkazy. Zbývá vám tak čas na zdokonalení crowdfundingové kampaně.
 • Důkaz konceptu. Crowdfundingová kampaň vám může poskytnout cenné poznatky o platnosti vašeho konceptu a jeho cílových zákaznících. Navíc to, čemu se říká „sociální důkaz“, neboli ochota potenciálních zákazníků a crowdfundingových sponzorů uvěřit vašemu nápadu, vám pomůže zjistit, kdy máte vyhráno.
 • Cenná rada. Crowdfunders mohou být lidé, kteří se vyznají na vašem trhu a mohou vám poskytnout důležitou zpětnou vazbu. I když dostanete negativní podněty, můžete je využít k vylepšení svého konceptu ještě předtím, než vynaložíte čas a úsilí na uvedení výrobku nebo služby na trh.
 • Zvýšená expozice. Čím více lidí se o vaší crowdfundingové kampani dozví, tím úspěšnější budete. Mnoho majitelů malých podniků vytváří propagační kampaně jen proto, aby zvýraznili svůj profil na populárních crowdfundingových platformách. Ve skutečnosti může být crowdfunding součástí vaší celkové marketingové strategie.

Nepřehlédněte: Do čeho investovat v tomto roce?

Investice mají dvě klíčové vlastnosti, které spolu přímo souvisejí. Jsou to výnos a riziko. Čím vyšší je riziko spojené s investicí, tím vyšší může být potenciální výnos. Naopak relativně bezpečné investice nikdy neumožňují vysoké výnosy. To už je však pouze Vaše investiční volba a záleží jen na Vás, čemu dáte přednost.

Článek je dostupný také ve slovenštině.

1 komentář

Comments are closed.