Investika

Investika je významná česká finanční společnost, která si získala vynikající pověst díky svému komplexnímu souboru finančních služeb a svému závazku k dokonalosti. Investika byla založena s vizí poskytovat jednotlivcům i firmám nástroje a odborné znalosti potřebné k orientaci ve složitém světě financí a stala se důvěryhodným partnerem nejen v České republice. Základní nabídka společnosti Investika zahrnuje širokou škálu finančních služeb, včetně investičního poradenství, správy majetku, finančního plánování a makléřských služeb. Tyto služby jsou navrženy tak, aby uspokojily rozmanité finanční potřeby klientů, od zkušených investorů až po jednotlivce, kteří chtějí zajistit svou finanční budoucnost.

Jednou z klíčových předností společnosti Investika je tým zkušených finančních odborníků, kteří se snaží pomáhat klientům dosahovat jejich finančních cílů. Poskytují individuální poradenství a strategie šité na míru, čímž zajišťují zohlednění jedinečné finanční situace každého klienta.

Transparentnost, integrita a spokojenost klientů jsou ústředními body filozofie společnosti Investika. Společnost klade velký důraz na vzdělávání svých klientů a nabízí jim zdroje a odborné poznatky, které jim umožní činit informovaná finanční rozhodnutí. Kromě toho je Investika známá svým neochvějným závazkem k etickým obchodním praktikám a dodržování právních předpisů.

Pojďme se však na činnosti společnosti Investika podívat podrobněji.

Obsah

Investika — o čem to je

INVESTIKA je tuzemskou investiční společností s licencí České národní banky, která řídí podílové fondy zaměřené především na trh nemovitostí. Na trhu působí od roku 2015 a její investiční produkty využívá přibližně 50 000 klientů.

investika stránky
investika recenze
investika zkušenosti

Základní informace:

Podstata investování do nemovitostí spočívá v možnosti zajistit, zvyšovat a diverzifikovat bohatství prostřednictvím vlastnictví hmotného majetku. Nabízí několik základních aspektů:

Zachování bohatství: Nemovitosti slouží jako spolehlivé úložiště hodnoty, které v průběhu času zachovává bohatství tím, že se často zhodnocuje.

Generování příjmů: Nemovitosti mohou být zdrojem příjmů z pronájmu a vytvářet pro investory stálý peněžní tok.

Diverzifikace: Investice do různých typů nemovitostí v různých lokalitách rozkládá riziko a zvyšuje stabilitu portfolia.

Hmotný majetek: Nemovitosti jsou hmatatelným, fyzickým aktivem, které poskytuje pocit vlastnictví a jistoty.        

Dlouhodobý růst: Investice do nemovitostí se často dlouhodobě zhodnocují, což přispívá k akumulaci majetku.

Zajištění proti inflací: Hodnota nemovitostí má tendenci růst spolu s inflací, což představuje zajištění proti znehodnocení měny.

Stabilní poptávka: Potřeba bytů a komerčních prostor zajišťuje stálou poptávku po nemovitostech, zejména v rostoucích ekonomikách.

Kontrola: Investoři mají kontrolu nad svými nemovitostmi, což jim umožňuje rozhodovat o jejich správě a vylepšování.

Společnost Investika spravuje 4 investiční fondy, prostřednictvím kterých můžete investovat do komerčních nemovitostí, developerských projektů nebo cenných papírů. Zde jsou: Fond Investika, Fond Monetika, Fond Efektika a Fond Dynamika. Níže představíme jednotlivé fondy a jejich nabídky.

Přečtěte si také: Recenze BITmarkets.com – Nejlepší krypto burza?

Fond Investika

Nemovitostní fond INVESTIKA nakupuje především velké kancelářské budovy, logistické komplexy, nákupní centra nebo budovy, v nichž sídlí banky. A protože je investováno skutečně „do kamenů“, není investice ovlivnitelná fluktuacemi kapitálového trhu, prakticky na ně nereaguje. To je ideální pro investory z řad konzervativců. Navíc můžete investovat jednorázově nebo i pravidelně, třeba každý měsíc si něco odkládat stranou.

investika graf
investika recenze
investika zkušenosti

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF – CZK, zdroj: moje.investika.cz

Fond Monetika

Fond Monetika je určený i pro klienty s konzervativním myšlením a je alternativou ke vkladovým účtům nebo krátkodobým vkladům v bankách. Díky přímé vazbě jeho výnosu na základní dvoutýdenní repo sazbu České národní banky nabízí Fond Monetika kombinaci nízkého rizika, vysoké likvidity (své peníze můžete získat zpět do 3 dnů!) a atraktivního výnosu. Kupříkladu při úročení sazbou ČNB na úrovni 7 % p.a. je výkonnost fondu až 6,5 % ročně. Tohle vám banka zkrátka nedá. Díky svým parametrům je fond vhodný i pro investory, kteří dopředu vědí, kdy a na co budou prostředky v budoucnu potřebovat, ale chtějí své úspory nechat do té doby „pracovat“. Díky nízkým nákladům je vhodný i pro krátkodobé investice.

Přečtěte si také: Golden Gate recenze – spolehlivá investice do drahých kovů

Fond Efektika

Fond Efektika je akciový fond, který pasivním způsobem investuje do fondů obchodovaných na burze. Efektika spojuje produkty z nabídky fondů Investika a Monetika, takže portfolio může být tvořeno více než 500 akciemi. Výše minimální pravidelné nebo jednorázové investice je 100 Kč, výše vstupního poplatku je stanovena vždy podle aktuálního sazebníku, přičemž maximální výše poplatku je 5 %. Poplatek za obhospodařování činí 1,55 % a poplatek za správu 0,15 %. Fond Efektika byl zpřístupněn v roce 2023.

Fond Dynamika

Fond Dynamika je určený pouze pro kvalifikované investory, minimální hodnota investice je 1 milion Kč. Až do roku 2023 fungoval na stejném principu podfond Ekonomika, který však již není v nabídce Investiky k dispozici. Broker Consulting SICAV, a.s. nabízí již zmíněné podfondy OK Smart Bond s investicemi do dluhopisů od 500 Kč, globální akciový fond Smart Equity se stejnou minimální investicí 500 Kč, Smart ETF pro investice do akciových ETF nebo dluhopisových fondů rovněž od 500 Kč a Smart Opportunity investice do cenných papírů s investicí od 1 milionu Kč.

investika graf
investika recenze
investika zkušenosti

Graf hodnoty podílového listu fondu DYNAMIKA, zdroj: moje.investika.cz

Investika poplatky

Nedostatkem investičních fondů jsou zpravidla vysoké poplatky a fondy Investika se v tomto ohledu příliš neliší. Musíme však podotknout, že poplatky jsou srozumitelné a naprosto transparentní, takže investoři vědí, kolik zaplatí a za jakých podmínek je společnost poplatkově zvýhodní.

Investika si účtuje 4 základní poplatky:

  • Vstupní poplatek: Jednorázový poplatek, který zaplatíte při nákupu podílových listů.
  • Výstupní poplatek: Jednorázový poplatek, který zaplatíte při prodeji podílových listů. Poplatek se počítá z hodnoty prodaných cenných papírů.
  • Poplatek za správu: Roční poplatek za obhospodařování fondu. Poplatek se počítá z majetku fondu a je to v podstatě odměna pro manažery.
  • Poplatek za administraci: Roční poplatek, který slouží k úhradě administračních nákladů (např. náklady související s obchodováním na burze). Poplatek se počítá z majetku fondu.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 fotbalových přestupů léto 2023

Závěrem

Společnost Investika nabízí klientům komplexní služby v oblasti nemovitostí, které odpovídají jejich různorodým potřebám a finančním cílům. Tyto služby jsou navrženy tak, aby pomáhaly jednotlivcům i firmám spravovat, rozvíjet a chránit jejich majetek a zároveň jim poskytovaly klid ve stále se vyvíjejícím světě investic do nemovitostí.

Klady

  • Kvalitní nemovitostní fond
  • Správcem je česká společnost s licencí ČNB
  • Transparentní služby

pory

  • Vyšší poplatky
  • Složitější nákup a prodej (přes zprostředkovatele)